Information

Om Piteå Dansar & Ler

PDOL startade 1990 och är sedan dess ett självklart inslag under sommaren i Piteå. Under vecka 30 samlas Pitebor, hemvändare och turister för att umgås kring mat och dryck, underhållning, musik och aktiviteter. Besökare genom åren har alla sina egna upplevelser och minnen från olika epoker av festivalens historia; Begrepp som gatufestival, musikfestival och stadsfest har använts för att beskriva Piteå Dansar & Ler, och det är mycket riktigt ett levande evenemang som ständigt utvecklas och förändras.

Den största förändringen genomfördes 2014 då vi valde att göra festivalen entréfri för att erbjuda alla att ta del av sommarens största folkfest. För det är så vi väljer att definiera oss – som en återkommande folkfest som med öppna armar välkomnar alla oavsett bakgrund, och som erbjuder ett innehåll för både stora och små.

Våra fokusområden

Hållbarhet – Ingen ska behöva ställa sig frågan; “Blir det något PDOL i år eller?”

Genom goda och långsiktiga relationer och samverkan med Piteå’s närings-, kultur- och föreningsliv vill vi skapa ett hållbart evenemang som med säkerhet återkommer varje år. Vi ska inte vara en festival i mängden, utan en folkfest med ett brett och unikt innehåll som Piteå kan känna stolthet över.
Med “Hållbarhet” avses också ett genomgående miljötänk, där vi strävar efter att göra klimatsmarta och miljövänliga val i den utsträckning det är möjligt. Vi arbetar också på att ta fram en miljöpolicy som beräknas vara färdig år 2020.

Mångfald – En festival för alla

PDOL välkomnar och inkluderar alla oavsett bakgrund. Vi är öppna för nya idéer och kulturer och vill att festivalen ska innehålla och representera den mångfald som finns i Piteå.
Och vi gör det bra – 2018 mångfaldscertifierades PDOL av Piteå Kommun.
Vi tror på jämställdhet och alla människors lika värde. Därför strävar vi alltid efter en jämställd könsfördelning då vi bokar våra scenakter.

Trygghet – Förebyggande insatser och “Rätt hjälp på plats”

PDOL ska vara en mötesplats där vi bryr oss om och respekterar varandra. Vi arbetar förebyggande inom flera områden för att öka tryggheten, med målet att minska ungdomsfyllan och förhindra hat- och sexualbrott.
Genom samverkan med polis, säkerhetstjänst, sjukvårdare och stödorganisationer ska vi se till att rätt hjälp finns på plats, och underlätta för besökare genom tydlig kommunikation om var stöd/ hjälp finns.

Chilla med PDOL

Alkohol & Droger präglar allt fler ungdomar, där debuten går ner i åldrar varje
år som går. PDOL vill genom sitt projekt #intepåvårfestival och området
”Chilla med PDOL” ge ungdomar och deras föräldrar rätt förutsättningar
och information genom allt från föreläsningar till Blåsa Grönt.

Årets välgörenhetsmål

Sedan 2015 utser Piteå Dansar & Ler ett årligt välgörenhetsmål i syfte att uppmärksamma och uppmuntra det ideella engagemanget i Piteå.
Välgörenhetsmålet utgörs av en organisation, förening, ett projekt eller initiativ,
som har en tydlig koppling till Piteå och vars insats bidrar till en bättre värld.
Årets välgörenhetsmål 2019 är RFSL Piteå.

Varannan vatten

Viktigt att fylla på kroppens tank där vattnet är vår drivkraft för att orka.
Det finns två vattenbarer på festivalområdet.
1. Korsningen nedanför stadshotellet
2. Inne på Chilla området
Ni hittar båda på festivalkartan.

Parkeringar

Under festivalveckan så beklagar vi framkomligheten runt centrum, där bland annat parkeringshuset Stadsberget är avstängt för säkerhetsskäl.
Det finns fortfarande flera parkeringar runt om staden.
Vi uppmanar dock att ta cykeln eller promenera så långt det är möjligt.

Nolltolerans – för allas lika värde

På hela festivalområdet råder nolltolerans mot all form av övergrepp och kränkande behandling. Personalen som jobbar för festivalen (ordningsvakter, festivalvärdar, städpersonal osv) finns här för att säkerställa en trygg miljö för alla som besöker festivalen.
VI ACCEPTERAR ALDRIG
-Trakasserier
-Sexuella övergrepp
-Diskriminering
-Mobbing
-Hot och våld

Du ska ALLTID anmäla om någon sexuellt trakasserar eller hotar dig. Det är ALDRIG okej.
Det är din upplevelse som räknas och inte ett eventuellt motiv hos en gärningsperson.
Vi tar dig och alla händelser på största allvar!

Vid olyckor

112: Vid akut fara ringer du nödnumret.
11414: Vid anmälningar eller vid icke akuta fall ringer du detta nummer till polisen.

Viktiga nummer ni alltid kan ringa

1177: Vårdguiden, kan hjälpa dig att hitta var du kan söka vård.
020-443355: HOPP’s journummer om du har frågor om sexuella övergrepp.
020-443316: Brottsofferjouren för HBTQ-personer som känner sig hotade eller utsatta för psykisk/fysisk våld.
020-50 50 50: Kvinnofridslinjen, är en nationell stödtelefon för både kvinnor och män som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis i Sverige. Samtalet syns inte på telefonräkningen och du kan vara anonym när du ringer.
020-521010: Terrafem erbjuder kvinnor stöd och råd på 43 språk.